Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA KPP W SUCHEJ BESKIDZKIE

 
Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), komendant powiatowy Policji jest organem administracji rządowej. Zasięg terytorialny jego działania odpowiada podziałowi administracyjnemu kraju. Jest on przełożonym policjantów i pracowników Policji na terenie swojego działania, a powierzone zadania wykonuje przy pomocy Komendy Powiatowej Policji.
 
Komendy Powiatowe Policji funkcjonują w miastach na prawach powiatu.
 
Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej jest zatem organem właściwym sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, na terenie miasta Sucha Beskidzka i powiatu suskiego.
 
Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej określają:
 
1) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (z późn. zm.) - tekst jednolity
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 01.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Specjalista ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
KPP w Suchej Beskidzkiej
do góry