Programy - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Działania w zakresie podniesienia wiedzy i przygotowanie mieszkańców do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym:

  • przeprowadzanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji "Bezpieczna Droga do szkoły",  "Odblaskowa Szkoła”                       
  • organizowanie Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (impreza cykliczna organizowana corocznie w kwietniu ) oraz uczestniczenie policjantów Referatu Ruchu Drogowego KPP w Suchej Beskidzkiej w tymże konkursie o zasięgu wojewódzkim .

Działania  w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:

  • akcja „Policja bliżej dzieci i młodzieży”

Działania te polegają nie tylko na „zwiedzaniu” budynku Policji, pokazie sprzętu i wyposażenia. Policjanci wykorzystują również różne prezentacje multimedialne połączone z prelekcją dla różnych grup wiekowych. Uczniowie zapoznają się również z funkcjonowaniem powiatowej policji: poznają stanowisko dowodzenia, gdzie pełnią służbę dyżurny komendy wraz  z pomocnikiem, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pokój okazań oraz pomieszczenia zespołu w tym tzw. niebieski pokój przygotowany do wykonywania czynności z osobami małoletnimi. Dla najmłodszych przewidziana jest również prezentacja sprzętu policyjnego, m. in. środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia policjanta oraz sprzętu transportowego. Prezentowana tematyka to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, odpowiedzialność prawna osób nieletnich, różne zagrożenia (Internet, przemoc, obcy niebezpieczny itp.).

 

  • Projekt zintegrowanej polityki bezpieczeństwa

Idea zintegrowanej polityki bezpieczeństwa sięga roku 1996r. Wtedy to właśnie policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpoczęli współpracę z policją holenderską z regionu Hollands Midden. Projekt zintegrowanej polityki bezpieczeństwa był realizowany wówczas eksperymentalnie.  Jednym z najistotniejszych czynników związanych z realizacją ZPB jest zaangażowanie wszystkich partnerów (szkoły, samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, rady osiedla, organizacji pozarządowych itp.). Pozytywnym osiągnięciem projektu jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Coraz większa liczba placówek przystępuje do projektu. W szkołach przeprowadzane są nie tylko działania profilaktyczne, ale także te z obszaru związanego z poprawą infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej, często związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

 

  • Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie

W ramach współpracy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim powstał projekt edukacyjny pn. „Zagrożenia w Sieci-profilaktyka, reagowanie”. Podstawowym celem jest przekazanie dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej oraz zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z „cyberuzależnieniami”. Policjanci z Suchej Beskidzkiej prowadzą zajęcia w szkołach na terenie powiatu z uczniami klas IV-VI, rodzicami oraz nauczycielami i pedagogami. Lekcje są prowadzone przez Policję na bazie oferty edukacyjnej NASK, a każda szkoła wyposażona zostaje w materiały wspomagające nauczycieli w edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa online.

Metryczka

Data publikacji : 29.11.2015
Data modyfikacji : 06.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler asystent Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
do góry