Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2021:

Komendant Komisariatu Policji w Jordanowie

Komendant Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej publikuje się na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 30.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Specjalista ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
KPP w Suchej Beskidzkiej
do góry