Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej


KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
młodszy inspektor Dariusz Drobny


 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
podinspektor Marcin Wiśniowski


 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK – podinspektor Robert BIAŁOŃCZYK

ZASTĘPCA NACZELNIKA  – komisarz Konrad GRZELA
WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK – komisarz Grzegorz SIKORA

ZASTĘPCA NACZELNIKA – podkomisarz Paweł SIWIEC

KIEROWNIK REFERATU RUCHU DROGOWEGO – aspirant sztabowy Zbigniew KANIA

 

REWIR DZIELNICOWYCH

KIEROWNIK – 
aspirant Krzysztof BŁACHUT

 

KOMISARIAT POLICJI W JORDANOWIE

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI – 
podkomisarz Mirosław SZCZUREK

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI – aspirant Grzegorz SOSINKOMISARIAT POLICJI W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

KOMENDANT –
podinspektor Janusz DYDUCH

ZASTĘPCA KOMENDANTA – komisarz Adam KANIA

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 06.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
Osoba udostępniająca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler Jednoosobowe Stanowisko do spraw Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Gąsiorek-Rezler
do góry